آمبولانس خصوصی در تهران

آمبولانس خصوصی در تهران

آمبولانس خصوصی در تهران این آمبولانس ها بر اساس استاندارد ۴۳۷۴ موسسه ملی استاندارد مجهز به کلیه تجهیزات مورد نیاز برای انتقال بیمارانی که در شرایط کاملا هوشیار و پایدار بسر می برند بوده و معمولا برای جابه جایی داخل شهری و بین شهری بیمارانی که دوره درمان در مراکز درمانی را طی نموده اند مورد استفاده قرار می گیرد .

مشاهده کامل آگهی:

آمبولانس خصوصی در تهران