اعزام سریع آمبولانس انتقال بیمار از منزل به بیمارستان

اعزام سریع آمبولانس انتقال بیمار از منزل به بیمارستان

اعزام سریع آمبولانس با کادری مجرب اعزام آمبولانس خصوصی و انتقال بیماران به شهرستان